Selecteer een pagina

Achtergrond

Docent, adviseur, zzp-er, coach en onderwijsmaker

Docent

Als docent heb eerst op een particuliere school voor de klas gestaan, waar ik als vanuit scheikunde maar ook ANW en wiskunde niet alleen met leerlingen heb kunnen zoeken naar hun motivatie, maar ook naar didactiek waarmee je in één jaar tijd naar hun eindexamen kunt loodsen. Daarnaast heb de school – kleinschalig – als organisatie leren kennen door mee te werken als management assistente.

Na deze tijd in het particulier onderwijs heb ik nog een aantal jaar in het reguliere onderwijs als docent scheikunde gewerkt. Als bètacoordinator heb ik NLT opgezet, was ik de contactpersoon voor de universiteit en heb ik veel projecten gedraaid. Kortom: als docent zoeken naar de leerling, maar ondertussen ook altijd bezig met het maken van onderwijs, onderwijs(vernieuwing) en het organiseren van onderwijs.

Adviseur

Na 8 jaar werken op scholen heb ik de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven – ik wilde graag meer weten over de wereld búiten de school. Bij Berenschot heb ik als subsidieadviseur zo’n 150 bedrijven gesproken en hun dagelijkse innovaties beschreven. Een snelle leerschool – niet alleen op het gebied van bedrijven, maar ook in schrijven, projectmanagement en een stukje marketing. 

Coach

Na een aantal jaar te hebben gewerkt met en voor bedrijven, wilde ik wat ik daar zag graag terug naar het onderwijs brengen. Als netwerkcoach van drie Technasiumnetwerken heb ik 15 scholen in verschillende ‘ontwikkelingsstadia’ begeleid bij de doorontwikkeling en implementatie van Technasiumonderwijs.

Hoebens.nl

Hieruit is Hoebens.nl gestart: in opdracht van (toen nog) Platform Bèta Techniek heb ik een project geleid om bedrijfsstages in te voeren bij hbo-lerarenopleidingen voor de bètavakken. Bij Fontys Lerarenopleiding Tilburg heb ik dit project intern ook begeleid. 

Onderwijsadviseur, schrijver en trainer

Naast Bedrijf in de Klas doe ik regelmatig nog opdrachten die niets met de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven te maken hebben. Zo geef ik onder andere trainingen voor docenten om betere examentrainingen te maken, schrijf ik artikelen voor de NVOX het vakblad voor bètadocenten schrijf ik mee aan een lesmethode voor het basisonderwijs. Daarnaast denk ik graag kritisch mee over onderwijs in de het algemeen.

Bedrijf in de Klas

Steeds meer organisaties hebben vragen over de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Vanuit Bedrijf in de Klas biedt ik nu handvatten om deze samenwerking makkelijker en beter vorm te geven. Het materiaal op de website www.bedrijfindeklas.nl richt zich op docenten – van iedere docent die prettiger met bedrijven werkt, profiteren jaarlijks honderden leerlingen!

Daarnaast adviseer ik vanuit Bedrijf in de Klas onderwijsorganisaties en bedrijven. Projectmanagement doe ik niet meer, maar ik adviseer wel hoe je docenten en leerlingen bereikt en ik maak lesmateriaal. Advies aan directieleden in het VO en coaching van (LOB-)coördinatoren hoort daar uiteraard ook bij. 

Onderzoekend & Ontwerpend leren

Uit mijn ervaring blijkt dat de stap naar bedrijven toe groot is als je vanuit een lesboek werkt. Daarom inspireer ik docenten inmiddels ook om onderzoekend en ontwerpend leren toe te passen en van daaruit de link naar bedrijven te leggen. Hier heb ik een aantal werkvormen voor ontwikkeld, waarmee deze stap veel kleiner is.

Online cursussen

Omdat blijkt dat het voor veel docenten lastig is om nascholing te volgen tijdens schooltijd, heb ik online cursussen ontwikkeld. Met het platform op cursus.bedrijfindeklas.nl kunnen (bèta/techniek) docenten in hun eigen tijd de basis leren over het samenwerken met bedrijven. 

Ervaringen tot nu toe

  • Docenten worden vrijwel zonder uitzondering heel enthousiast als ze bij een bedrijf zien wat daar gebeurt;
  • Veel docenten die interesse tonen voor het bedrijfsleven hebben zelf ooit in een bedrijf gewerkt, maar docenten die weinig ervaring hebben met bedrijven, zien veel beren op de weg bij het inzetten van bedrijven in de klas. Deze docenten help je met houvast en kennis.
  • Programma’s voor leerlingen vanuit bijvoorbeeld Jet-Net vinden vooral hun weg bij docenten die het programma of bedrijf kennen. Daardoor blijft de samenwerking vaak hangen bij één of twee docenten. Een breed draagvlak blijft vaak uit;
  • Waar veel docenten graag méér zouden doen dan voorbereiden op het eindexamen, ervaren zij het programma dat zij moeten afwerken als zo vol, dat zij hier geen ruimte voor zien. Door onderdelen anders in te vullen, kun je én je programma af krijgen én betekenisvol onderwijs geven.
  • Onderzoekend en ontwerpend leren is meer dan alleen een goede opdracht geven: bij deze manier van werken verandert de docentrol. Dit kan spanning oproepen. Door O&O-opdrachten te formuleren die bij de manier van werken van de docent past en een beroep doet op zijn of haar expertise, verminder je de spanning.